Budżet na rok 2018

PLAN  FINANSOWY RADY DZIELNICY OKSYWIE NA ROK 2018


lp.
Zadanie Kwota
1.

  

  
2.

 

 
3.

 

 
4.

 

 

5.

 

 
6.

 

 
7.

 

 
8.

 

 

9.

 

 
10.

 

 
11.

 

 
12.

 

 
13.

 

 
14.

 

 
15.

 

 
16.

 

 
 
OGÓŁEM